KONKURS ARTYSTYCZNY – MÓJ STROIK WIELKANOCNY

REGULAMIN KONKURSU

MÓJ STROIK WIELKANOCNY

ozdoba na stół, wieniec na drzwi, stroik podwieszany

Organizator konkursu:

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie.

Cele konkursu:

·         Propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi, pogłębianie wiedzy na temat symboliki w obrzędowości ludowej.

·         Stworzenie okazji do integracji międzypokoleniowej oraz wymiany i przekazywania wiedzy oraz tradycji na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego wykonywania ozdób.

Zasady uczestnictwa:

1.      Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Ścinawa.

2.      Na konkurs należy dostarczyć stroik wielkanocny .

3.      Głównymi kryteriami oceny będą:

 ·         Estetyka wykonania

 ·         Walory kolorystyczne

 ·         Wykorzystanie materiałów naturalnych

 ·         Nawiązanie do tradycyjnej symboliki wielkanocnej

 ·         Samodzielność wykonania poszczególnych elementów pracy konkursowej

 ·         Pomysłowość i oryginalność

 ·         Stopień trudności wykonania

 Kategorie wiekowe uczestników konkursu:

  • Kat I- przedszkole
  • Kat II-klasy 0-2
  • Kat III-klasy 3-5
  • Kat VI-klasy 6-8
  • Kat VII- młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli

4.      Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora.

5.      W każdej kategorii wiekowej będą przyznane nagrody i wyróżnienia.

6.      Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia.

7.      Prace należy oznaczyć dobrze przytwierdzoną metryczką zawierającą imię i nazwisko autora, kategorię, telefon kontaktowy.

8.      Prace należy dostarczyć do sekretariatu Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie do dnia 06 kwietnia 2022r.

9.      Prace zgłoszone do konkursu po terminie nie będą rozpatrywane.

10.  W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się osobiście w sekretariacie CTiK od pon. do pt. w godz.: 08:00 – 16:00 i telefonicznie pod nr tel. 76 845 79 17.

11.  Wszystkie prace przekazane na konkurs nagrodzone i wyróżnione pozostają własnością CTiK w Ścinawie. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi .

12.  Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego wykorzystania prac.

                                                                       

 

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *