„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie realizuje projekt pt. „CTiK aktywizuje mieszkańców Krainy Łęgów Odrzańskich” mający na celu „ Wsparcie aktywności społecznej, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i o odnawialnych źródłach energii poprzez przeprowadzenie szkoleń warsztatów dla edukatorów (seniorzy) oraz zakup urządzeń i sprzętu edukacyjnego”. Działanie jest współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej poprzez zadanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizowany projekt upowszechnia wiedzę o Krainie Łęgów Odrzańskich oraz o zielonej energii w kontekście ekologii. Przeszkoleni seniorzy dzięki zakupionemu sprzętowi edukują następne grupy na warsztatach w terenie np. na Odrze oraz jej okolicach, lasach łęgowych w naszej gminie, oraz w Centrum Turystyki  i Kultury w Ścinawie. Poprzez wsparcie rożnych form aktywności takich jak zajęcia badawcze oraz warsztaty dla mniejszych grup dążymy do rozpowszechnienia wiedzy, a zarazem integracji wszystkich uczestników.