KURSY JĘZYKOWE – REKRUTACJA

ZAPISY NA BEZPŁATNE KURSY JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE!!!

Zapraszamy osoby zamieszkujące (ale nie musisz mieć meldunku!), uczące się lub pracujące na terenie gminy Ścinawa, pełnoletnie do udziału w bezpłatnych kursach komputerowych, i językowych. W projekcie dostępne są bezpłatne szkolenia z angielskiego niemieckiego i francuskiego na poziomie A0,A1,A2,B1,B2,C1,C2. Dostępne jest również szkolenie komputerowe. Kursy językowe trwają 120h lekcyjnych 1 raz w tygodniu (maks 4 godz po 45 minut, po 2 godz będzie 15 minut przerwy) lub 2 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne w grupach 12os. na jednym poziomie językowym, kursy kończą się uzyskaniem przez uczestników certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej zgodnie ESOKJ. W ramach kursu Projektodawca (SEVERN Sp. z o.o.) zapewnia bezpłatne materiały dydaktyczne: podręcznik+ćwiczenia oraz egzamin końcowy wraz z wydaniem certyfikatu przez zewnętrzną certyfikowaną instytucję. Projektodawca uwzględniając indykację ilości godzin indywidualnej nauki potrzebnej do osiągnięcia poziomów CEFR przy założeniu, że uczący się nie przebywa w otoczeniu danego języka, założył w/w ilość godzin nauczania celem osiągnięcia odpowiedniego poziomu przez uczestników (A0->A1, A1->A2, A2->B1, B1->B2, B2->C1, C1->C2). Szkolenie komputerowe będą się odbywać w 10 osobowych grupach każda z grup będzie uczestniczyć w 100 godzinach szkoleniowych (60 minut), po 20 godzin na każdy moduł.Dla wszystkich uczestników zostaną zakupione zestawy (podręcznik, płyta CD i pendrive) Tematyka kursu będzie opracowywana indywidualnie w oparciu o potrzeby i cele uczestników. Kurs obejmie 5 obszarów: Informacja,Komunikacja,Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów.

Zapraszamy do zapisów w sekretariacie Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie w godzinach od 8.00 do 16.00

Szczegóły dotyczące projektu znajdziecie tu: https://jezykidolnyslask.weebly.com/o-projekcie.html

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *