KONKURS WOKALNY Z KOLĘDĄ DOOKOŁA ŚWIATA 2023

REGULAMIN KONKURSU PIOSENEK O TEMATYCE ŚWIĄTECZNEJ „Z KOLĘDĄ DOOKOŁA ŚWIATA” – ŚCINAWA 2023

ORGANIZATOR:

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie

CEL:

 • Propagowanie i kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych wśród dzieci i młodzieży.
 • Rozwijanie wrażliwości inspirowanej sztuką i muzyką.
 • Stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży w festiwalowych prezentacjach.
 • Edukacja muzyczna.
 • Rozwijanie umiejętności językowych.

CZAS I MIEJSCE PRZEGLĄDU:

14 grudnia 2023r. – sala widowiskowa Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie

08:30 – rozpoczęcie przeglądu

WARUNKI UCZESTNICTWA:

W spotkaniu uczestniczyć mogą soliści w kategoriach:

 1. dzieci z grup przedszkolnych (3-4 lat)
 2. dzieci z grup przedszkolnych przedszkole 5 lat i klas „0” SP
 3. uczniowie klas I-III,
 4. uczniowie klas IV-VI SP
 5. uczniowie klas VII i VIII SP

Głównym warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie karty zgłoszeniowej oraz podkładów muzycznych
w wyznaczonym terminie.

 • Każdy uczestnik wykonuje jeden polski lub obcojęzyczny utwór o treści nawiązującej do tematyki Świąt Bożego Narodzenia lub zimy.
 • Wyklucza się możliwość korzystania z playbacku.
 • Podczas koncertu akompaniament i półplayback nie będzie przedmiotem oceny jury, a ilość osób akompaniujących solistom jest nieograniczona.
 • Czytanie tekstu z kartki spowoduje zmniejszenie oceny występu uczestnika.
 • Zgłoszenia na kartkach prosimy dostarczyć do dnia 12 grudnia 2023r. na adres:
  Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie,
  Kościuszki 1, 59-330 Ścinawa
  lub e-mail: promocja.ctik@gmail.com
 • Podkłady należy dostarczyć osobiście lub poprzez e-mail ctik@gmail.com do dnia 12 grudnia 2023r.

KRYTERIUM OCENY STANOWIĆ BĘDZIE:

 1. Dobór repertuaru
 2. Interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny
 3. Innowacje artystyczne
 4. Wrażenie artystyczne
 5. Muzykalność i warunki głosowe wykonawców
 6. Znajomość tekstu
 7. Stylizacja sceniczna

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
 • Organizatorowi przysługuje prawo wykorzystania danych osobowych uczestników spotkania, oraz prawo do wykorzystania utworów słowno-muzycznych zgłoszonych do części konkursowej w środkach masowego przekazu.
 • O sytuacjach spornych nieujętych w regulaminie decyduje Organizator, przewiduje dyplomy dla wszystkich uczestników oraz drobne nagrody rzeczowe dla laureatów.
 • Jury przeglądu powoła Organizator imprezy
 • Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

Regulamin Z kolędą dookoła świata 2023

Z kolędą dookoła świata 2023 – karta zgłoszenia

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *