CHARYTATYWNY KONKURS KULINARNY „SERCE NA TALERZU”

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO

„SERCE NA TALERZU”

W RAMACH AKCJI CHARYTATYWNEJ „RAZEM DLA ALANA”

ORGANIZATOR:

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie

I. CEL KONKURSU:

Zbiórka pieniędzy na leczenie Alana Wnuka  w ramach Akcji Charytatywnej „Razem dla Alana”.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Ścinawa.

2. Każdy uczestnik może przygotować dowolną ilość potraw.

3. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszeniowej i dostarczenie jej razemz potrawą 14 października 2018 r. w godz. 13.00 – 14.00 do Centrum Turystyki i Kulturyw Ścinawie przy ul. Kościuszki 1. 

Karty zgłoszeniowe można składać także wcześniejw sekretariacie CTiK.

4. Potrawa musi być wykonana z użyciem darów jesieni jednego lub kilku. Mogą to być: dynia, grzyby, kapusta i inne.

5. Potrawy ocenione uczestnicy konkursu zobowiązują się sprzedać, a całość uzyskanej kwoty przeznaczyć na zbiórkę charytatywną „Razem dla Alanka” (do puszki).

6. Karty zgłoszeniowe dostępne są w CTiK oraz na stronie internetowej www.ctik.scinawa.pl

7. Termin i miejsce dostarczenia potraw na konkurs:

– 14 października 2018 (niedziela)

– od godz. 13.00 do godz. 14.00.

– Miejsce: Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, ul. Kościuszki 1.

8. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) i publikację, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, zgłoszonych do konkursu przepisów oraz zdjęć potraw konkursowych.

12. CTiK w Ścinawie zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nagrań video i zdjęć z wizerunkiem uczestników, zarejestrowanych podczas imprezy dla własnych potrzeb promocyjnych i reklamowych oraz umieszczenie na stronach internetowych i wszystkich możliwych publikacjach, zgodnie z art.81 ust. Z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity – Dz.U. 2017 poz. 880)

III. ZASADY KONKURSU:

1. Oceny potraw dokona Jury powołane przez Organizatora. Decyzja Jury jest ostateczna.

2. Każdy uczestnik ma obowiązek stawić się osobiście w dniu ogłoszenia wyników konkursu tj. 24 października 2018 r. . W przypadku braku obecności podczas wręczenia nagród- nagrodzony będzie mógł odebrać nagrodę w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu w CTiK, a po bezskutecznym upływie tego terminu nagroda przechodzi na własność organizatora.

3. Uczestnik wykonuje potrawę na własny koszt.

4. Organizator zapewnia stanowisko (bez obrusa) oraz talerzyki i sztućce do degustacji.

5. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

6. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 14 października 2018 r. (niedziela)w Centrum Turystyki i Kultury ok. godz. 15.30.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez uczestników konkursu blachy, naczynia, obrusy itp.

9. Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, ul. Kościuszki 1 oraz pod numerem telefonu: 76 845 79 17.

  ABY POBRAĆ REGULAMIN KLIKNIJ W OBRAZEK PONIŻEJ

ABY POBRAĆ KARTKĘ ZGŁOSZENIOWĄ KLIKNIJ W OBRAZEK PONIŻEJ

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *