MUZYCZNY PRZEGLĄD PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ, ŻOŁNIERSKIEJ I HARCERSKIEJ 2022

Zapraszamy du udziału w przeglądzie piosenki patriotycznej, żołnierskiej i harcerskiej który odbędzie się 9 listopada 2022 roku. Poniżej znajduje się regulamin konkursu.

KLIKNIJ ABY POBRAĆ REGULAMIN I KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ, ŻOŁNIERSKIEJ I HARCERSKIEJ 2022

ORGANIZATOR:

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie

CEL:

·         propagowanie i kultywowanie tradycji niepodległościowej wśród dzieci i młodzieży

·         rozwijanie wrażliwości inspirowanej historią

·         stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży w festiwalowych prezentacjach

·         edukacja muzyczna

CZAS I MIEJSCE PRZEGLĄDU:

9 listopada 2022 r. sala widowiskowa Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie

8:30 – rozpoczęcie konkursu

WARUNKI UCZESTNICTWA:

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież.

Jury będzie oceniać tylko solistów w kategoriach:

I           dzieci w wieku 3-5 lat (przedszkole)

II          dzieci w wieku 6-8 lat (klasy 0, I i II)

III         dzieci w wieku 9-11 lat (klasy III, IV i V)

IV        dzieci w wieku 12-13 lat (klasy VI –VIII)

·         głównym warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie karty zgłoszeniowej oraz podkładów muzycznych w wyznaczonym terminie

·         każdy uczestnik wykonuje jeden polski patriotyczny, harcerski lub żołnierski utwór

·         wyklucza się możliwość korzystania z playbacku

·         karty zgłoszeniowe wraz z podkładami prosimy dostarczyć do dnia 07 listopada 2022r.
do sekretariatu Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie przy ul. Kościuszki 1 lub przesłać mailowo na adres: promocja.ctik@gmail.com

KRYTERIUM OCENY STANOWIĆ BĘDZIE:

·         dobór repertuaru

·         interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny

·         innowacje artystyczne

·         wrażenie artystyczne

·         muzykalność i warunki głosowe wykonawców

·         znajomość tekstu

·         stylizacja sceniczna

Podczas wykonania utworu konkursowego akompaniament i półplayback nie będą przedmiotem oceny jury, a ilość osób akompaniujących solistom jest ograniczona do 3 osób.

Czytanie tekstu z kartki spowoduje zmniejszenie oceny występu Uczestnika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

·         Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.

·         Organizatorowi przysługuje prawo wykorzystania danych osobowych uczestników spotkania,
oraz prawo do wykorzystania utworów słowno-muzycznych zgłoszonych do części konkursowej
w środkach masowego przekazu.

·         O sytuacjach spornych nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator.

·         Organizator przewiduje dyplomy dla wszystkich uczestników oraz drobne nagrody rzeczowe
dla laureatów.

·         Jury przeglądu powoła Organizator.

·         Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

·         Informacje dotyczące konkursu w sekretariacie Centrum oraz pod nr tel. 76 845 79 17.

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *