KONKURS PLASTYCZNY – „MOJA MAŁA OJCZYZNA 100 LAT TEMU……I ZA STO LAT”

Regulamin konkursu plastycznego w 100-lecie Niepodległości Polski „ Moja Mała Ojczyzna 100 lat temu… …i za 100 lat.

Organizatorzy:

 •                Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie
 •                Radni Rady Miejskiej w Ścinawie

Cel konkursu:

 •         Doświadczanie natury i podziwianie jej piękna poprzez działalność plastyczną.
 •         Zaprezentowanie swojego miejsca zamieszkania, najbliższej okolicy.
 •         Poczucie przynależności do środowiska lokalnego.
 •         Ocalenie od zapomnienia miejsc charakterystycznych dla regionu
 •         Kształtowanie patriotycznych postaw dzieci i młodzieży.
 •         Rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych.
 •         Poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
 •         Kształtowanie postaw i świadomości historycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Ścinawa.

Tematyka konkursu:

 •         Wykonanie pracy plastycznej na temat : „ Moja Mała Ojczyzn – 100 lat temu… …i za 100 lat.

Uczestnicy:

 •           Konkurs skierowany jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Ścinawa.
 •           Prace plastyczne oceniane będą w czterech kategoriach:
 • Kat. I – przedszkolaki i kl.”0”
 • Kat. II -uczniowie klas I- III
 • Kat. III – uczniowie klas IV- VI
 • Kat. IV – uczniowie klas VII – III gimnazjum

Technika i wymiar prac:

 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie płaskiej pacy plastycznej dowolną techniką (malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie, wylepianie itp.)na bloku technicznym lub rysunkowym o wymiarach A-4 lub A-3.
 • Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.
 • Praca powinna być oprawiona w ramkę „passe-partout”.
 • Prace wykonane przez uczniów mają być samodzielne.
 • Nie dopuszcza się prac zbiorowych.

Kryteria oceny prac plastycznych:

 • Zgodność z tematem konkursu.
 • Oryginalność plastycznych rozwiązań (kompozycja, dobór barw, techniki).
 • Ogólne wrażenie artystyczne (estetyka i stopień wykończenia pracy).

Termin :

 • Termin zgłaszania prac do konkursu upływa 25 maja 2018r.
 • Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 • Prace należy składać w Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie
 • Dostarczone prace powinny posiadać metryczkę oraz podpisane oświadczenie

o przetwarzaniu danych osobowych,

(załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu)

Ocena prac:

 • Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatorów.
 • Dostarczone prace zostaną umieszczone na wystawie, zorganizowanej przez organizatora podczas Dni Ścinawy.

Ogłoszenie wyników:

 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czasie Dni Ścinawy
  02 czerwca 2018r.

Zapraszamy do udziału!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *