KONKURS WOKALNY O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ

REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ, ŻOŁNIERSKIEJ I HARCERSKIEJ 2023

 ORGANIZATOR: Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie

CEL:

 • propagowanie i kultywowanie tradycji niepodległościowej wśród dzieci i młodzieży
 • rozwijanie wrażliwości inspirowanej historią
 • stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży w festiwalowych prezentacjach
 • edukacja muzyczna

CZAS I MIEJSCE PRZEGLĄDU:

9 listopada 2022 r. sala widowiskowa Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie

8:30 – rozpoczęcie konkursu

WARUNKI UCZESTNICTWA:

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież.

Jury będzie oceniać tylko solistów w kategoriach:

I           dzieci w wieku 3-5 lat (przedszkole)

II          dzieci w wieku 6-8 lat (klasy 0, I i II)

III         dzieci w wieku 9-11 lat (klasy III, IV i V)

IV        dzieci w wieku 12-13 lat (klasy VI –VIII)

 • głównym warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie karty zgłoszeniowej oraz podkładów muzycznych w wyznaczonym terminie
 • każdy uczestnik wykonuje jeden polski patriotyczny, harcerski lub żołnierski utwór
 • wyklucza się możliwość korzystania z playbacku
 • karty zgłoszeniowe wraz z podkładami prosimy dostarczyć do dnia 07 listopada 2023r.
  do sekretariatu Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie przy ul. Kościuszki 1 lub przesłać mailowo na adres: promocja.ctik@gmail.com

KRYTERIUM OCENY STANOWIĆ BĘDZIE:

 • dobór repertuaru
 • interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny
 • innowacje artystyczne
 • wrażenie artystyczne
 • muzykalność i warunki głosowe wykonawców
 • znajomość tekstu
 • stylizacja sceniczna

Podczas wykonania utworu konkursowego akompaniament i półplayback nie będą przedmiotem oceny jury, a ilość osób akompaniujących solistom jest ograniczona do 3 osób. Czytanie tekstu z kartki spowoduje zmniejszenie oceny występu Uczestnika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt
 • Organizatorowi przysługuje prawo wykorzystania danych osobowych uczestników
  oraz prawo do wykorzystania utworów słowno-muzycznych zgłoszonych do części konkursowej
  w środkach masowego przekazu
 • O sytuacjach spornych nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator
 • Organizator przewiduje dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe dla laureatów
 • Jury przeglądu powoła Organizator
 • Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu
 • Informacje dotyczące konkursu w sekretariacie Centrum oraz pod nr tel. 76 845 79 17.

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU

 

 

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *