A to przygody… ARCHI-Przygody Edycja 2023

Zakończyliśmy realizację zajęć warsztatowych w programie ARCHI-Przygody. Niezwykła przygoda i świetna forma nauki realizowana była w ramach programu Narodowego Centrum Kultury - Archi-Przygody Edycja 2023. Dla nas realizacja projektu to wynik spójnych zajęć, w których każde spotkanie napędzało w działanie następne. Podczas warsztatów planowym zabiegiem był podział zadań na poszczególne etapy.

Zaczęliśmy spacerem architektonicznym z uwzględnieniem warunków naturalnych i krajobrazowych. Dokonaliśmy wyboru miejsca pracy – park miejski nad rzeką Zimnicą. Przeprowadziliśmy także rozmowy z mieszkańcami na temat użytkowania i pomysłów na zagospodarowanie przestrzeni parku.

Podczas warsztatów odwiedziliśmy również ścinawski ratusz gdzie naszym celem było biuro Inspektora ds. planowania przestrzennego w Referacie Inwestycji i Rozwoju. Następnie wyznaczyliśmy miejsca realizacji małej architektury parkowej i zebraliśmy pomysły uczestników na zagospodarowanie terenu przy Centrum turystyki i Kultury. Dokonaliśmy pomiarów, stworzyliśmy mapy terenu oraz zbudowaliśmy makiety mających powstać obiektów.

Końcowy etap naszych działań rozpoczęliśmy od zgromadzenia niezbędnych materiałów do budowy sensorycznej ścieżki, a cala praca przy niej to doskonała nauka i podsumowanie. W wyniku zakończonych Archi-Przygód z NCK w Ścinawie uczestnicy warsztatów poznali proces partycypacyjnego sposobu projektowania przestrzeni publicznej.

 

 

Przeczytaj również...