#DZIAŁAJLOKALNIE – podsumowanie projektu

,,Zielono nam - Tworzymy wspólnie" - to projekt, który bazował na warsztatach ogrodniczo - przyrodniczych. Odbywały się one raz w tygodniu przez cały okres wakacji czyli, aż dziesięć razy. Zakończone zostały prezentacją ścieżki oraz poczęstunkiem. Promocja warsztatów i zapisy zostały przeprowadzona na terenie gminy Ścinawa, przy współpracy z CTiK.

W trakcie warsztatów dzieci i młodzież wspólnie z grupą nieformalną 50+ zbudowały dwie ściany wertykalne obsadzone rodzimymi roślinami, które przybliżyły nam charakterystykę lasów i łąk łęgowych. By poszerzyć wiedzę o tych roślinach zaprosiliśmy panią Joannę Mostowską - specjalistkę w tej dziedzinie instruktorkę Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Dziewinie.

Na jedne z warsztatów zaproszony został pszczelarz Tadeusz Wdowiak by przekazać uczestnikom m.in.  wiedzę o owadach i zapylaniu kwiatów. Przez cały cykl zajęć sukcesywnie budowana była ściana wertykalna.

Przy dwóch ścianach postawionych jako żywa ścieżka przyrodnicza wykonane zostały również domki dla owadów pożytecznych. W ramach spotkań zakupiono i posadzono również drzewo. Zakupione zostały 3 domki przykładowe dla owadów oraz półprodukty do budowy następnych mniejszych.

Projekt „Zielono nam – Tworzymy wspólnie” w sposób atrakcyjny przybliżył uczestnikom wiedzę ogrodniczą, a także był okazją do integracji międzypokoleniowej. Przestrzeń publiczna zagospodarowana ekologicznie przy współpracy rożnych grup społecznych jest dostępna dla wszystkich, a wiosną przyszłego roku planujemy następne nasadzenia.

Projekt został zrealizowany z programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

#zielononam #działajlokalnie #dzialajlokalnie #EfektyDziałajLokalnie #lgd #krainałęgówodrzańskich #łęgi #odra #Ścinawa #ctik #czolgmustgoon #port #most

Przeczytaj również...