ZAPYTANIE OFERTOWE GASTRONOMIA 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie zaprasza do składania ofert na obsługę gastronomiczną
oraz sprzedaż piwa w czasie imprez plenerowych Ścinawa 2023

 1. Termin realizacji:
 • 3-4 czerwca 2023 r., Dni Ścinawy 2023
 • 14-15 lipca XIX Festiwal Ścinawski Blues nad Odrą 2023
 • 27 sierpnia 2023r. – Dożynki Gminne 2023
 1. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zaproszenia:

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Dyrektor Anna Podbucka w siedzibie Centrum Turystyki     i Kultury w Ścinawie lub telefonicznie pod numerem telefonu (76) 845 79 17.

 1. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

Oferent zobowiązany jest do obsługi gastronomicznej imprez plenerowych wyszczególnionych w pkt. 1 w zakresie „dużej gastronomii” – rozumie się przez to sprzedaż dań z grilla, z podgrzewaczy, z kuchni polowej oraz sprzedaż piwa zgodnie z ustawą o imprezach masowych (nie dotyczy Dożynek Gminnych), „małej gastronomii” – rozumie się przez to sprzedaż posiłków typu fast food, lodów, gofrów, pączków, słodyczy innych napojów bezalkoholowych na warunkach określonych w umowie będącej załącznikiem do niniejszego zaproszenia oraz . Oferent musi posiadać odpowiednie pozwolenia na prowadzenie działalności zgodnej z przedmiotem zaproszenia oraz pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wymagane jest doświadczenie w obsłudze dużych imprez plenerowych.

 1. Kryterium wyboru oferty:
 2. najwyższa oferowana cena,
 3. atrakcyjność i różnorodność zaproponowanego menu,
 4. doświadczenie w obsłudze gastronomicznej tego typu wydarzeń potwierdzone co najmniej 3 listami referencyjnymi.
 5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zamawiający wybierze, jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia postawione wymagania udziału w postępowaniu oraz zawiera najwyższą proponowaną cenę.

Uwaga! zamawiający przeprowadzi negocjacje z firmami, które przedstawią najkorzystniejsze oferty.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres oferty@ctik.scinawa.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Turystyki i Kultury
w Ścinawie, 59-330 Ścinawa, ul. Kościuszki 1 w terminie do dnia 10 kwietnia 2023 r.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest pisemna akceptacja treści umowy /załącznik do zapytania ofertowego/.

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przesłana podmiotom, które przedstawiły oferty w ramach niniejszego zaproszenia.

Wybrany oferent zobowiązany jest w terminie 2 tygodni, od poinformowania o wyborze Jego oferty (przekazanej pisemnie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru), do dostarczenia podpisanej umowy do sekretariatu Zamawiającego – Centrum Turystyki
i Kultury w Ścinawie, ul, Kościuszki 1, 59-330 Ścinawa.

 1. Klauzula informacyjna:

Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Zamawiającego dla celów związanych z zaproszeniem
do składania ofert zgodnie z klauzulą informacyjną zamieszczoną na stronie internetowej: www.ctik.scinawa.pl w zakładce RODO.
Dodatkowych informacji dotyczących zapytania udziela: Anna Podbucka lub Przemysław Kulak tel. 76 845-79-17.

Pliki do pobrania

 

 

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *