Zakończenie roku akademickiego 2021-2022 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ścinawie pod patronatem Collegium Witelona uczelni Państwowej w Legnicy

W czwartek 12 maja w Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie odbyła się uroczystość, która podsumowała czwarty rok działania uczelni. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ścinawie pod patronatem Collegium Witelona uczelni Państwowej w Legnicy świętowali zakończenie roku akademickiego 2021-2022. Uczelnia aktywizuje i rozwija seniorów, pozwala im zdobyć nowe doświadczenia przez co seniorzy chętnie uczestniczą zarówno w wykładach odbywających się w ramach działalności uniwersytetu jak i zajęciach dodatkowych organizowanych przez Centrum Turystyki Kultury w Ścinawie.

Uniwersytet Trzeciego Wieku został powołany do życia w 2018 roku, z inicjatywy władz Uczelni oraz lokalnego samorządu, dzięki czemu starsi mieszkańcy gminy mają bezpłatny dostęp do wykładów akademickich i mogą rozwijać swoje zainteresowania.

Zakończenie semestru rozpoczęło się od rozdania dyplomów przez Prorektor Uczelni ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Panią Doktor Bogumiłę Wątorek a następnie wykład poprowadził ceniony i szanowany przez ścinawskich słuchaczy Doktor Dariusz Wędzina. Na potwierdzenie udziału w Uniwersytecie Trzeciego Wieku nasi seniorzy-studenci otrzymali indeksy.

 

Przeczytaj również...