Zaczarowana Kurtyna z przedstawieniami na gminnych scenach!

 

Dobiegł końca realizowany projekt pn. ,,Zaczarowana Kurtyna z przedstawieniami na gminnych scenach”. Projekt polegał na przygotowaniu i przeprowadzaniu czterech wyjazdowych przedstawień grupy nieformalnej ,,Zaczarowana kurtyna” - sekcji działającej przy Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie. Grupa zaplanowała zaangażować szersze grono widza oraz szukać poprzez interakcje nowych uczestników w swoich szeregach. Teatr przyczynił się do zapoznania ze sztuką i kulturą w sposób namacalny, poprzez aktywne uczestnictwo. Każde przedstawienie, miało na celu zapoznanie się ze strojami teatralnymi, pracą aktora i terminami kultury i teatru. Świetlice wiejskie zamieniły się w sale teatralne, będąc zarazem miejscem wspólnego doświadczenia kultury. Projekt był doskonałą okazją do spotkań międzypokoleniowych, integracji mieszkańców oraz zwiększenia dostępności do kultury, szczególnie wzruszając przy tym starsze pokolenie.

Zadanie pomogło również uczestnikom nieformalnej grupy, pozwolił im się rozwinąć, nabyć praktykę sceniczną. Na zakończenie projektu grupa nieformalna pojechała razem na spektakl teatralny ,,Baśń o pięknej Parysadzie i o ptaku Bulbulezarzedo” do teatru Modrzejewskiej w Legnicy. Edukacyjny wyjazd był również sposobnością do integracji grupy i opiekunów.

 

 

Przeczytaj również...