ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE – wyłoniono najlepszego oferenta

Nawiązując do zapytanie ofertowego z dnia 2 kwietnia 2019r. dotyczącego zabezpieczenia medycznego imprez masowych informujemy, że najkorzystniejszą z nadesłanych ofert spełniających wymogi formalne zapytania była oferta

Centrum Medyczne Ermed Sp. z o.o. jednocześnie informujemy, że oferta ta okazała się najbardziej korzystną z pośród wszystkich nadesłanych. 

Wśród nadesłanych ofert przeanalizowaliśmy i ujednoliciliśmy zaproponowane  zasoby osobowe, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo uczestników naszych imprez. Wszystkim oferentom dziękujemy za udział w zapytaniu i zapraszamy do udziału w zapytaniach w przyszłym roku. Firmie Ermed Sp. z o.o. z Wołowa gratulujemy.

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *