PATRIOTYCZNY KONKURS PIOSENKI

Zapraszamy du udziału w przeglądzie piosenki patriotycznej, żołnierskiej i harcerskiej który odbędzie się 9 listopada 2018 roku. Poniżej znajduje się regulamin konkursu.

KLIKNIJ ABY POBRAĆ REGULAMIN I KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ, ŻOŁNIERSKIEJ I HARCERSKIEJ

ORGANIZATOR:

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie

CEL:

 • propagowanie i kultywowanie tradycji niepodległościowej wśród dzieci i młodzieży
 • rozwijanie wrażliwości inspirowanej historią
 • stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży w festiwalowych prezentacjaci
 • edukacja muzyczna

CZAS I MIEJSCE PRZEGLĄDU:

8 listopada 2019 r. sala widowiskowa Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie

8:30 – rozpoczęcie konkursu

WARUNKI UCZESTNICTWA:

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież.

Jury będzie oceniać tylko solistów w kategoriach:

– I           przedszkole

– II          klasy 0, I i II

– III         klasy III, IV i V

– IV        klasy VI -VIII

 • – głównym warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie karty zgłoszeniowej oraz podkładów muzycznych w wyznaczonym terminie
 • – każdy uczestnik wykonuje jeden polski patriotyczny, harcerski lub żołnierski utwór
 • – wyklucza się możliwość korzystania z playbacku
 • – karty zgłoszeniowe wraz z podkładami prosimy dostarczyć do dnia 05 listopada 2019r. do sekretariatu Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie przy ul. Kościuszki 1 lub przesłać mailowo na adres: promocja.ctik@gmail.com

KRYTERIUM OCENY STANOWIĆ BĘDZIE:

 • dobór repertuaru
 • interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny
 • innowacje artystyczne
 • wrażenie artystyczne
 • muzykalność i warunki głosowe wykonawców
 • znajomość tekstu
 • stylizacja sceniczna

Podczas koncertu akompaniament i półplayback nie będą przedmiotem oceny jury, a ilość osób akompaniujących solistom jest ograniczona do 3 osób.

Czytanie tekstu z kartki spowoduje zmniejszenie oceny występu Uczestnika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt
 • Organizatorowi przysługuje prawo wykorzystania danych osobowych uczestników spotkania, oraz prawo do wykorzystania utworów słowno-muzycznych zgłoszonych do części konkursowej w środkach masowego przekazu
 • O sytuacjach spornych nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator
 • Organizator przewiduje dyplomy dla wszystkich uczestników oraz drobne nagrody rzeczowe dla laureatów
 • Jury przeglądu powoła Organizator
 • Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu
 • Informacje dotyczące konkursu w sekretariacie Centrum oraz pod nr tel. 76 845 79 17.

 

 

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *