OTWARCIE NOWEJ ŚWIETLICY W PARSZOWICACH!

Jeszcze w grudniu ubiegłego roku nowa świetlica w Parszowicach powinna otrzymała pozwolenie na użytkowanie, a jej oficjalne otwarcie zaplanowano na styczeń 2020 roku. Prace budowlane prowadzone były od marca, a inwestycję realizowała firma AK-Bud Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Korzeniowski z Dunkowej. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu, natomiast całkowity koszt zadania to kwota: 1.577.580,18 zł. Zapraszamy na oficjalne otwarcie nowo powstałego obiektu, które obędzie się w piątek, 24 stycznia 2020r. o godzinie 17:00.

Ostatnio obiekt, zresztą jak podczas trwania inwestycji, wizytował radny z tamtego okręgu Edward Sitarski, który pozytywnie wypowiadał się o zrealizowanych pracach.

Nowoczesny i energooszczędny budynek powstał w ramach programu remontów, modernizacji i budowy nowych świetlic, który ścinawski samorząd wdrożył w 2015 roku. Wcześniej gmina mogła liczyć na wsparcie powiatu lubińskiego, który współfinansował inwestycje związane z budynkami użyteczności publicznej na wsiach. Jednak w związku z nieplanowanymi wcześniej i stale rosnącymi kosztami na oświatę, starostwo w bieżącym roku nie mogło przekazać środków na budowę świetlicy w Parszowicach. Ponadto powiat nie zabezpieczył także funduszy na ten cel w przyszłym roku.
Właśnie z uwagi na brak zewnętrznego wsparcia, a przypomnijmy, że na program remontów, modernizacji i budowy nowych świetlic starostwo przekazywało rocznie kwotę 1.100.000,00 zł (ostatnią dotację przekazano w 2018 roku), ścinawski samorząd tymczasowo wstrzymał realizację inwestycji w przedmiotowym zakresie.

Przypomnijmy, że w sąsiedztwie nowej świetlicy, pod koniec ubiegłego roku gmina Ścinawa wykonała m.in. nowy plac zabaw oraz siłownię plenerową – wkomponowane w kompleksowo zaprojektowaną wcześniej przestrzeń. Obiekty te zrealizowano z udziałem pozyskanej z Ministerstwa Sportu i Turystki dotacji na tzw. Otwarte Strefy Aktywności (w skrócie OSA).

– Po wcześniejszych konsultacjach z radą sołecką, panią sołtys Edytą Hajduk i radnym Edwardem Sitarskim uznaliśmy, że w Parszowicach należy wybudować całkiem nowy budynek, dostosowany do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych oraz przyjazny środowisku, tym bardziej, że udało nam się pozyskać w 2017 roku odpowiedni na taką inwestycję teren. Świetlica ma służyć lokalnej społeczności, a stary obiekt nie do końca spełniał swoje funkcje, stwarzał pewne bariery, które utrudniały korzystanie z niego – tłumaczy burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła.

Nowa świetlica, to niemal bliźniaczy obiekt wybudowanego wcześniej w sołectwie Przychowa, budynek w Parszowicach różni się jednak umiejscowieniem tarasu zewnętrznego. Zakres zrealizowanego przedmiotu zamówienia obejmował:

1. budowę świetlicy;
2. budowę kanalizacji sanitarnej;
3. budowę przyłącza wody;
4. budowę linii energetycznej wewnętrznej;
5. oświetlenie terenu;
6. zagospodarowanie terenu, budowę parkingu;
7. budowę dojazdu;
8. wykonanie ogrzewania poprzez zewnętrzną pompę ciepła powietrze-woda;
9. budowę ścieżek komunikacyjnych;
10. małą architekturę;
11. ogrodzenie terenu.

Źródło informacji: www.scinawa.pl

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *