KONKURS WOKALNY Z KOLĘDĄ DOOKOŁA ŚWIATA

Zapraszamy dzieci oraz młodzież do udziału w konkursie piosenki polskiej i obcojęzycznej o zimie i świętach Bożego Narodzenia. „Z kolędą dookoła świata” odbędzie się 13 grudnia o godzinie 8:30. Konkurs organizuje Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, więcej informacji w regulaminie oraz w sekretariacie placówki. UWAGA Laureaci przeglądu muzycznego wystąpią 15 grudnia w czasie Jarmarku Bożonarodzeniowego w Ścinawie w części artystycznej odbywającej się w budynku CTiK.

REGULAMIN KONKURSU PIOSENEK O TEMATYCE ŚWIĄTECZNEJ

„Z KOLĘDĄ DOOKOŁA ŚWIATA” – ŚCINAWA 2019

ORGANIZATOR:

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie

CEL:

·         propagowanie i kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych wśród dzieci i młodzieży

·         rozwijanie wrażliwości inspirowanej historią i sztuką

·         stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży w festiwalowych prezentacjach

·         edukacja muzyczna i rozwijanie umiejętności językowych

 

CZAS I MIEJSCE PRZEGLĄDU:

13 grudnia 2019r. godz. 08:30, sala widowiskowa Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie

WARUNKI UCZESTNICTWA:

W spotkaniu uczestniczyć mogą soliści w kategoriach:

A – przedszkole

B – klasy 0, I i II

C – klasy III, IV i V

D- KLASY VI, VII, VIII

Głównym warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie Karty zgłoszeniowej oraz podkładów muzycznych
w wyznaczonym terminie.

·         Każdy uczestnik wykonuje jeden polski lub obcojęzyczny utwór o treści nawiązującej do tematyki Świąt Bożego Narodzenia lub zimy.

·         Wyklucza się możliwość korzystania z playbacku, a akompaniament i półplayback nie będzie przedmiotem oceny jury (ilość osób akompaniujących solistom jest nieograniczona).

·         Zgłoszenia na kartkach prosimy dostarczyć do dnia 9 grudnia 2019r. na adres: Centrum Turystyki
i Kultury w Ścinawie, ul. Kościuszki 1, 59-330 Ścinawa lub e-mail: promocja.ctik@gmail.com

·         Podkłady należy dostarczyć osobiście lub poprzez e-mail: do dnia 9 grudnia 2019r.

KRYTERIUM OCENY STANOWIĆ BĘDZIE:

1.      Dobór repertuaru i znajomość tekstu

2.      Interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny

3.      Innowacje i ogólne wrażenie artystyczne

4.      Muzykalność i warunki wokalne wykonawców

5.      Stylizacja sceniczna

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

·         Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.

·         Organizatorowi przysługuje prawo wykorzystania danych osobowych uczestników spotkania,
oraz prawo do wykorzystania utworów słowno-muzycznych zgłoszonych do części konkursowej
w środkach masowego przekazu.

·         O sytuacjach spornych nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator

·         Jury przeglądu powoła Organizator imprezy

·         Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *