KONKURS PLASTYCZNY NIE ZAPOMNIJ SKĄD POCHODZISZ

Z okazji organizacji Gminno-Powiatowego Festiwalu „Jesień z Niepodległą”, Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Nie zapomnij skąd pochodzisz”. Udział w nim wziąć mogą dzieci przedszkolne, uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz dorośli uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej.

Efektem konkursu będzie wernisaż oraz wystawa prac 10 listopada 2018 r. w Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie podczas, którego nastąpi podsumowanie konkursu i rozdanie nagród. Załączamy regulamin oraz kartę zgłoszeniową do konkursu.

Zapraszamy do udziału!!!

ABY POBRAĆ REGULAMIN KLIKNIJ W OBRAZEK PONIŻEJ

ABY POBRAĆ KARTKĘ ZGŁOSZENIOWĄ KLIKNIJ W OBRAZEK PONIŻEJ

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Nie zapomnij skąd pochodzisz”

W RAMACH GMINNO-POWIATOWEGO FESTIWALU

„JESIEŃ Z NIEPODLEGŁĄ”

 

1. Organizator:

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie

2. Cele konkursu:

– popularyzacja wiedzy o 100-leciu odzyskania Niepodległości przez Polskę,

– rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej,

– przybliżenie piękna i bogactwa ziemi ojczystej.

3. Tematyka konkursu:

100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę w oczach dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych – interpretacja tematu Konkursu jest dowolna i zależna od woli osoby wykonującej.

4. Warunki uczestnictwa:

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych osób niepełnosprawnych              

·                   kategoria I:   przedszkole

·                   kategoria II:  O- II klasa szkoły podstawowej

·                   kategoria III: III – V klasa szkoły podstawowej

·                   kategoria IV: VI-VIII klasa SP i oraz gimnazjum

·                   kategoria V: dorośli niepełnosprawni

– nie dopuszcza się prac grupowych,

– każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną,

– technika dowolna np. kredka, pastele, akwarele, farby, ołówek. Dozwolone są również kolaże, wydzieranki, wyklejanki (bez grafik komputerowych oraz prac wykonanych z materiałów sypkich i spożywczych). Praca powinna zostać wykonana z pełnym zakomponowaniem tła.

– format prac: A4, prace o nieregulaminowych wymiarach nie będą oceniane,

– prace rolowane, składane nie będą brane pod uwagę,

– nie należy oprawiać prac,

– kartki nie mogą być przestrzenne.

5. Terminarz:

– prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy składać w terminie do dnia 5 listopada 2018 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie przy ul. Kościuszki 1.

– decyduje data dostarczenia do siedziby Organizatora,

– efektem konkursu będzie wernisaż oraz wystawa prac 10 listopada 2018 r. w Centrum Turystykii Kultury w Ścinawie podczas, których nastąpi podsumowanie konkursu i rozdanie nagród,

6. Nagrody:

– oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora,

– za główne kryterium oceny przyjmuje się zgodność z tematem konkursu, jakość wykonania, twórcze i oryginalne podejście do tematu Konkursu, estetyka prac oraz poziom artystyczny,

– decyzje Komisji są ostateczne,

– Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych dla laureatów oraz dyplomów dla wszystkich uczestników

– Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej  Organizatora www.ctik.scinawa.pl

– informacja o dokładnej godzinie  wystawy i wręczenia nagród zostanie podana
po rozstrzygnięciu Konkursu na stronie internetowej Organizatora www.ctik.scinawa.pl

7. Informacje dodatkowe:

·                    udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) i publikację zgłoszonych do konkursu prac oraz ich zdjęć.

·                    CTiK w Ścinawie zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nagrań video i zdjęć z wizerunkiem uczestników, zarejestrowanych podczas imprezy dla własnych potrzeb promocyjnych i reklamowych oraz umieszczenie na stronach internetowych i wszystkich możliwych publikacjach, zgodnie z art.81 ust. Z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity – Dz.U. 2017 poz. 880)

·                    wszystkie zgłoszone prace przechodzą na własność Organizatora

·                    Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie

·                    sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator

·                    regulamin oraz karty zgłoszeniowe dostępne są w sekretariacie CTiK.

·                    szczegółowe informacje oraz karty zgłoszeniowe można uzyskać w Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, ul. Kościuszki 1. Więcej informacji pod numerem telefonu: 76 845 79 17.

Zapraszamy do udziału!!!

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *