KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ, ŻOŁNIERSKIEJ I HARCERSKIEJ 2018

Zapraszamy du udziału w przeglądzie piosenki patriotycznej, żołnierskiej i harcerskiej który odbędzie się 9 listopada 2018 roku. Poniżej znajduje się regulamin konkursu.

KLIKNIJ ABY POBRAĆ REGULAMIN I KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ, ŻOŁNIERSKIEJ I HARCERSKIEJ

ORGANIZATOR:

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie

CEL:

·         propagowanie i kultywowanie tradycji niepodległościowej wśród dzieci i młodzieży

·         rozwijanie wrażliwości inspirowanej historią

·         stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży w festiwalowych prezentacjach

·         edukacja muzyczna

CZAS I MIEJSCE PRZEGLĄDU:

9 listopada 2018 r. sala widowiskowa Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie

8:30 – rozpoczęcie konkursu

WARUNKI UCZESTNICTWA:

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież z terenu Gminy Ścinawa.

Jury będzie oceniać tylko solistów w kategoriach:

I           przedszkole

II          klasy 0, I i II

III         klasy III, IV i V

IV        klasy VI -VIII oraz GIMNAZJUM

·        głównym warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie karty zgłoszeniowej oraz podkładów muzycznych w wyznaczonym terminie

·        każdy uczestnik wykonuje jeden polski patriotyczny, harcerski lub żołnierski utwór

·        wyklucza się możliwość korzystania z playbacku

·        karty zgłoszeniowe wraz z podkładami prosimy dostarczyć do dnia 05 listopada 2018 r. do sekretariatu Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie przy ul. Kościuszki 1 lub przesłać mailowo na adres: promocja.ctik@gmail.com

KRYTERIUM OCENY STANOWIĆ BĘDZIE:

·         dobór repertuaru

·         interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny

·         innowacje artystyczne

·         wrażenie artystyczne

·         muzykalność i warunki głosowe wykonawców

·         znajomość tekstu

·         stylizacja sceniczna

Podczas koncertu akompaniament i półplayback nie będą przedmiotem oceny jury, a ilość osób akompaniujących solistom jest nieograniczona.

Czytanie tekstu z kartki spowoduje zmniejszenie oceny występu Uczestnika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

·         Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt

·         Organizatorowi przysługuje prawo wykorzystania danych osobowych uczestników spotkania, oraz prawo do wykorzystania utworów słowno-muzycznych zgłoszonych do części konkursowej w środkach masowego przekazu

·         o sytuacjach spornych nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator

·         Organizator przewiduje dyplomy dla wszystkich uczestników oraz drobne nagrody rzeczowe dla laureatów

·         Jury przeglądu powoła Organizator

·         zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu

·         informacje dotyczące konkursu w sekretariacie Centrum oraz pod nr tel. 76 845 79 17.

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *