KONKURS OFERT NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ – ŚCINAWA 2018

Konkurs ofert na obsługę gastronomiczną podczas imprez organizowanych w Ścinawie:
2-3 czerwca 2018 –  Dni Ścinawy – Port w Ścinawie (impreza masowa)

03 lipca 2018 – Flis Odrzański – Port w Ścinawie
13-14 lipca 2018 – Festiwal Ścinawski Blues nad Odrą – Port w Ścinawie (impreza masowa)
26 sierpnia 2018 – Dożynki Gminne – Ścinawskie Błonia

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy PZP)

Dyrektor Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie zaprasza do składania ofert na obsługę cateringową (obsługę gastronomiczną, sprzedaż dań ciepłych i zimnych oraz napojów alkoholowych niskoprocentowych – piwa) podczas imprez organizowanych na terenie miasta Ścinawa:

·         2-3 czerwca 2018 –  Dni Ścinawy – Port w Ścinawie

·         03 lipca 2018 – Flis Odrzański – Port w Ścinawie

·         13-14 lipca 2018 – Festiwal Ścinawski Blues nad Odrą – Port w Ścinawie

·         26 sierpnia 2018 – Dożynki Gminne – Ścinawskie Błonia

Oferent ubiegający się o wyłączność na prowadzenie na terenie imprez działalności gastronomicznej jest zobowiązany do:

1.           Zagospodarowania w/w terenu stoiskami, uwzględniając charakter imprezy.

2.           Zapewnienia garderób wraz z wyposażeniem wg Riderów artystów występujących podczas w.w. wydarzeń (Ridery zostaną dostarczone przez organizatora maksymalnie na 14 dni przed datą wydarzania).

3.           Wyszczególnienia w ofercie powierzchni jaką zajmą stoiska, proponowany asortyment i jego różnorodność.

4.           Ustawienia namiotu lub hali namiotowej (wymiary), oraz ławy i stoły na potrzeby stoisk gastronomicznych. (minimum 700 miejsc)

5.           Przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

6.           Przestrzegania wskazań organizatora w zakresie ustawienia stoisk na terenie wyznaczonym przez organizatora.

7.           Pozyskania wszelkich koniecznych pozwoleń dotyczących swojej działalności we własnym zakresie (koncesja na sprzedaż alkoholu itp.)

8.           Utrzymania czystości w czasie imprezy na terenie zajmowanym przez oferenta, a także po jej zakończeniu przez co rozumie się wywóz nieczystości zgromadzonych w czasie trwania imprezy we własnym zakresie.

9.           Zapewnienia agregatu prądotwórczego na potrzeby utrzymania własnych stoisk gastronomicznych.

10.        Wynajęcia we własnym zakresie toalet przenośnych typu TOI TOI dla pracowników firmy gastronomicznej oraz dla klientów części gastronomicznej (co najmniej 2 szt)

11.        Wygrodzenie części cateringowej.

Oferta powinna zawierać:

1.           Nazwę firmy, adres, NIP, telefon, inne dane kontaktowe.

2.           Proponowaną wysokość wpłaty na rzecz organizatora tytułem opłaty za dzierżawę terenu pod stoiska gastronomiczne.

3.           Powierzchnię zajmowaną przez stoiska piwne i gastronomiczne, ilość dystrybutorów.

4.           Ilość zabezpieczonych miejsc dla uczestników imprezy.

Kryteria wyboru oferty:

1.           Wysokość proponowanej wpłaty na rzecz organizatora.

2.           Atrakcyjność złożonej oferty pod względem różnorodności proponowanego asortymentu.

W przypadku złożenia porównywalnych ofert organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z oferentami.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Obsługa gastronomiczna – Ścinawa 2018” należy składać w sekretariacie Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, ul. Kościuszki 1, 56-330 Ścinawa do 28 lutego 2018r.  osobiście lub wysłać pocztą na w.w. adres. Wybór oferty nastąpi w terminie do 15 marca 2018r.
W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji udziela Dyrektor Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie – Kamila Grabka-Levin tel. (76) 84-57-917 (od poniedziałku do piątku w godzinach  od 9:00 do 15:00).

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *