KONKURS KOLĘD, ALE NIE TYLKO

 

REGULAMIN KONKURSU PIOSENEK O TEMATYCE ŚWIĄTECZNEJ

„Z KOLĘDĄ DOOKOŁA ŚWIATA”

– ŚCINAWA 2019

ORGANIZATOR:

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie

CEL:

·         propagowanie i kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych wśród dzieci i młodzieży

·         rozwijanie wrażliwości inspirowanej historią i sztuką

·         stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży w festiwalowych prezentacjach

·         edukacja muzyczna

·         rozwijanie umiejętności językowych

CZAS I MIEJSCE PRZEGLĄDU:

15 stycznia 2019r. Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie

08:30 – rozpoczęcie przeglądu

WARUNKI UCZESTNICTWA:

W spotkaniu uczestniczyć mogą soliści w kategoriach:

A – przedszkole

B – klasy 0, I i II

C – klasy III, IV i V

D- KLASY VI, VII oraz GIMNAZJUM

         Głównym warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie Karty zgłoszeniowej oraz podkładów muzycznych w wyznaczonym terminie.

         Każdy uczestnik wykonuje jeden polski lub obcojęzyczny utwór o treści nawiązującej do tematyki Świąt Bożego Narodzenia lub zimy.

         Wyklucza się możliwość korzystania z playbacku.

         Podczas koncertu akompaniament i półplayback nie będzie przedmiotem oceny jury, a ilość osób akompaniujących solistom jest nieograniczona.

         Czytanie tekstu z kartki spowoduje zmniejszenie oceny występu uczestnika.

         Zgłoszenia na kartkach prosimy dostarczyć do dnia 11 stycznia 2019r. na adres:
Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie,
ul. Kościuszki 1, 59-330 Ścinawa
lub e-mail:
promocja.ctik@gmail.com

         Podkłady należy dostarczyć osobiście lub poprzez e-mail: do dnia 11 stycznia 2019r.

KRYTERIUM OCENY STANOWIĆ BĘDZIE:

1.       Dobór repertuaru

2.       Interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny

3.       Innowacje artystyczne

4.       Wrażenie artystyczne

5.       Muzykalność i warunki głosowe wykonawców

6.       Znajomość tekstu

7.       Stylizacja sceniczna

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

         Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.

         Organizatorowi przysługuje prawo wykorzystania danych osobowych uczestników spotkania, oraz prawo do wykorzystania utworów słowno-muzycznych zgłoszonych do części konkursowej w środkach masowego przekazu.

         O sytuacjach spornych nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator przewiduje dyplomy dla wszystkich uczestników oraz drobne nagrody rzeczowe dla laureatów.

         Jury przeglądu powoła Organizator imprezy

         Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

KLIKNIJ W OBRAZEK PONIŻEJ ABY POBRAĆ REGULAMIN


KLIKNIJ W OBRAZEK PONIŻEJ ABY POBRAĆ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *