KONKURS „BUDUJEMY DOMKI DLA OWADÓW POŻYTECZNYCH”

,,Zielono nam – Tworzymy wspólnie” Projekt i konkurs dofinansowano ze środków programu , Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce  oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Łęgów Odrzańskich”

 

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA

 Regulamin konkursu

 „Zielono nam – tworzymy wspólnie” – budujemy domki dla owadów pożytecznych ”.

1.      Cel projektu i konkursu:

Uwrażliwianie mieszkańców na problem wymierania pożytecznych owadów. Uświadamianie społeczności lokalnej, jak ważną rolę odgrywają owady zapylające w życiu każdego z nich, w jaki sposób je chronić i jak tworzyć środowisko przyjazne tym pożytecznym owadom.

2.      Organizator projektu:

Grupa nieformalna panie 50 + działające przy centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie

3.      Uczestnicy akcji:

Akcja adresowana jest do mieszkańców, dzieci i młodzieży.

4.      Zasady uczestnictwa w akcji:

a)      przedmiotem akcji jest wykonanie domku  wiszącego ( z możliwością montażu do muru) dla owadów

 w dwóch kategoriach:

– dorośli

– dzieci i młodzież

b)      w dniach od 20.08.2019 r. do 27.09.2019 r. należy dostarczyć wykonany domek dla pożytecznych owadów do CTIK. Do domku powinna zostać załączona karta zgłoszenia z informacją: imię i nazwisko uczestnika, adres oraz numer telefonu oraz oświadczenie znajdujące się w załączniku;

c)      udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny;

d)     uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swoich prac w mediach i prasie w celu ogłoszenia wyników konkursu, jego promocji i zaprezentowania zwycięskich oraz wyróżnionych prac na wystawie pokonkursowej ,która będzie stałym elementem ścieżki edukacyjnej.

e)      organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik konkursu zwalnia organizatora od wszelkich roszczeń z tytułu powyższych;

f)       prace konkursowe przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane uczestnikom. Będą stałym elementem ścieżki edukacyjnej przy parku miejskim w Ścinawie

5.      Kryteria oceny:

– jakość wykonania, oryginalność pomysłu.

– funkcjonalność, materiał ekologiczny

6.      Nagrody:

  nagrody I, II, III miejsce z każdej kategorii  ufundowane przez organizatora konkursu w ramach projektu Dzięki środkom pozyskanym z projektu Działaj Lokalnie przy współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce pilotowanym przez Krainę Łęgów Odrzańskich

7.      Informacje na temat konkursu:

Informacji na temat konkursu udziela CTiK w Ścinawie

8.      Postanowienia końcowe:

a)      rozstrzygnięcie konkursu przez komisję w której skład wchodzą panie z grupy nieformalnej 50 +  jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie,

b)      dane osobowe uczestników konkursu i opiekunów będą wykorzystane w celu wyłonienia laureatów i przyznania nagród oraz na potrzeby projektu

c)      dane osobowe uczestników są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych;

d)      organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych;

e)      w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator.

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *