JASEŁKA DLA BABCI I DZIADKA

Tradycji musiało stać się zadość!! Zapraszamy na Jasełka, które rokrocznie odbywają się przy okazji Dnia Babci i Dziadka.

Młodzi aktorzy z sekcji teatralnej "Zaczarowana Kurtyna" pod przewodnictwem pani Teresa Kogut przy artystycznym wsparciu pani Dorota Krężel przygotowują piękne przedstawienie opowiadające historię narodzenia dzieciątka Jezus.

Rzecz jasna ta wyjątkowa sztuka skierowana jest nie tylko do Babci i Dziadka, tego dnia zapraszamy również całe rodziny z dziećmi w różnym wieku, jak zawsze nie zabraknie humorystycznych dialogów czy groteskowej powagi sytuacji. Nie zabraknie również wyborowej gry aktorskiej, pięknych melodii i śpiewu - to po prostu trzeba zobaczyć na własne oczy!!

Przeczytaj również...