SĄ NOWE STROJE DLA ZESPOŁU

Od wielu lat zauważamy jak ważne jest podtrzymywanie tradycji, która łączy w sobie wiele kultur. Muzyka ludowa łączy pokolenia, a jej melodyjność i prostota przekazu służy zarówno podtrzymywaniu tradycji jak i szerzeniu patriotyzmu. Warto przybliżyć tu Dumę ścinawskiego Centrum Turystyki i Kultury a jest nią Zespół Folklorystyczny Ziemi Ścinawskiej pod kierownictwem Pani Marii Francuz.  Zespół istnieje od 1984 roku, a w tym roku zespół obchodzi 35-lecie działalności artystycznej. Zespół posiada w swoim repertuarze pieśni ludowe, folklorystyczne, obrzędowe, patriotyczne i religijne, które wykonuje przy akompaniamencie akordeonu. Szczególnie dobrze zespół odnajduje się w repertuarze pieśni lwowskich. Zespół Folklorystyczny Ziemi Ścinawskiej jest niezastąpionym elementem kulturalnego krajobrazu gminy, który swoim pięknym i radosnym śpiewem uświetnia wszelkie lokalne uroczystości i święta.

Dożynki Gminno Powiatowe w Ścinawie, które obyły się 24 sierpnia były doskonałą okazją, aby uczcić 35 lecie zespołu oraz zaprezentować nowe stroje przekazane w dniu 23 sierpnia czyli na dzień przed wydarzeniem. W wyniku konkursu przeprowadzonego przez lokalną grupę działania Kraina Łęgów Odrzańskich za pośrednictwem Stowarzyszenia Aktywnie dla Gminy Ścinawa zespół otrzymał grant finansowy w kwocie 19000 zł na zadanie pn. Folklorystyczne kolory krainy łęgów Odrzańskich. Dzięki środkom przekazanym z programu Zachowanie dziedzictwa Lokalnego w Krainie Łęgów Odrzańskich dla Instytucji Zarządzającej PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zespół zakupił nowe stroje ludowe, w których ubarwił naszą scenę, a w czasie wydarzenia dziękował osobom zaangażowanym w pozyskanie pieniędzy!!

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Przeczytaj również...