KONKURS ARTYSTYCZNY MÓJ STROIK WIELKANOCNY 2023

REGULAMIN KONKURSU MÓJ STROIK WIELKANOCNY

 ozdoba na stół, wieniec na drzwi, stroik podwieszany

Organizator konkursu:

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie.

Cele konkursu:

 • Propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi, pogłębianie wiedzy na temat symboliki w obrzędowości ludowej.
 • Stworzenie okazji do integracji międzypokoleniowej oraz wymiany i przekazywania wiedzy oraz tradycji na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego wykonywania ozdób.

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Ścinawa.
 2. Na konkurs należy dostarczyć stroik wielkanocny .
 3. Głównymi kryteriami oceny będą:
 • Estetyka wykonania
 • Walory kolorystyczne
 • Wykorzystanie materiałów naturalnych
 • Nawiązanie do tradycyjnej symboliki wielkanocnej
 • Samodzielność wykonania poszczególnych elementów pracy konkursowej
 • Pomysłowość i oryginalność
 • Stopień trudności wykonania

Kategorie wiekowe uczestników konkursu:

 • Kat I- przedszkole
 • Kat II-klasy 0-2
 • Kat III-klasy 3-5
 • Kat VI-klasy 6-8
 • Kat VII- młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli
 1. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora.
 2. W każdej kategorii wiekowej będą przyznane nagrody i wyróżnienia.
 3. Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia.
 4. Prace należy oznaczyć dobrze przytwierdzoną metryczką zawierającą imię i nazwisko autora, kategorię, telefon kontaktowy.
 5. Prace należy dostarczyć do sekretariatu Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie do dnia 28 marca 2023r.
 6. Prace zgłoszone do konkursu po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się osobiście w sekretariacie CTiK od pon. do pt. w godz.: 08:00 – 16:00 i telefonicznie pod nr tel. 76 845 79 17.
 8. Wszystkie prace przekazane na konkurs nagrodzone i wyróżnione pozostają własnością CTiK w Ścinawie. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi .
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego wykorzystania prac.

DO POBRANIA:

Stroik Wielkanocny 2023 – Karta zgłoszenia

Stroik wielkanocny 2023 -Regulamin

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *