Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie realizuje projekt pn. „CTIK aktywizuje mieszańców Krainy Łęgów Odrzańskich”

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie realizuje projekt pn. „CTIK aktywizuje mieszańców Krainy Łęgów Odrzańskich” mający na celu „Wsparcie aktywności społecznej w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i o odnawialnych źródłach energii poprzez przeprowadzenie szkoleń warsztatów dla edukatorów oraz zakup urządzeń i sprzętu edukacyjnego w oparciu o infrastrukturę”

Akcja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy zainteresowane osoby chcące uporządkować bądź poszerzyć swoją wiedzę o Krainie Łęgów Odrzańskich oraz ochronie środowiska w piątek, 13 września 2022r. do Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie godz 17:00.

Liczba miejsc do warsztatów ograniczona, a chętnych prosimy o kontakt z naszym sekretariatem osobiście lub telefonicznie pod numerem 76 845 79 17 - decyduje kolejność zgłoszeń.

Przeczytaj również...