79. ROCZNICA NAPAŚCI NIEMIEC HILEROWSKICH NA POLSKĘ – 1 WRZESNIA

79 LAT TEMU Wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając II wojnę światową. Osamotnione w walce Wojsko Polskie nie mogło skutecznie przeciwstawić się agresji Niemiec i sowieckiej inwazji dokonanej 17 września. Konsekwencją tej sytuacji stał się IV rozbiór Polski dokonany przez Hitlera i Stalina. Zapraszamy do udziału w uroczystościach upamiętniających tę ważną dla naszego kraju datę!

Przeczytaj również...