3 MAJA – 230. ROCZNICNA UCHWALENIA KONSTYTUCJI

W poniedziałek 3 maja obchodzić będziemy 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. „…Wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów”

Ustawa Rządowa, czyli Konstytucja 3 Maja, była drugą na świecie, a pierwszą w Europie ustawą zasadniczą. Uchwalona na Sejmie Czteroletnim w 1791 roku przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim, była wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze, ustalając podstawy ustroju nowożytnego w Polsce.

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID 19, obchody zostały ograniczone. Chętnych do udziału w mszy świętej prosimy o dostosowanie się do zasad reżimu sanitarnego i obowiązującej w naszej świątyni liczebności wiernych.

Przeczytaj również...