Bardzo Młoda Kultura w Ścinawie

Wzrost popularyzacji rękodzieła jest doskonałym momentem by pokazać młodym ludziom wartość twórczego działania. Projektowe działania to sposobność nauki rzemiosła w różnych dziedzinach i poprzez naukę kultywowania kultury regionu, która tak silnie osadzona jest w przyrodniczych walorach. Młodzi ludzie zapoznają się z technikami wyrobów rękodzieła Krainy Łęgów Odrzańskich pod kątem wykonania i warsztatu wyrobów pod okiem mistrzów swoich dziedzin.

Projekt to sposobność nauki, sprawdzenia siebie w różnych dziedzinach rękodzieła wybranego przez nich. Wybierzemy się na wyjazd studyjny do pracowni ceramiki. Pracownia w Malczycach MANOceramics specjalizuje się w technice toczenia na kole garncarskim i na tej technice też oparta jest oferta edukacyjna. Zostanie opowiedziany i pokazany proces technologiczny wytwarzania w pracowni produktów , praca z kołem pokazanie pieców i maszyn czy narzędzi. Każdy uczestnik z kulki gliny wykona małą rzecz użytkową do zabrania dla siebie. W ramach projektu odbędzie się szkolenie z promocji graficznej, w czasie warsztatów omówione zostaną podstawowe narzędzie służące do tworzenia i promowania własnych działań.

Zaplanowany będzie również wyjazd do Galerii sztuki we Wrocławiu aby poznać kulturę promującą rękodzieło na wysokim poziomie. Galeria BWA na Dworcu Głównym oraz cała ul. Jatki we Wrocławiu to magiczne miejsca z licznymi sklepikami i mniejszymi galeriami, które odwiedzimy. Zabierzemy was również do HOTSPOT Wrocław na pyszne co nieco. Zostaną przeprowadzone również warsztaty na miejscu z instruktorami rękodzieła o których zdecydujecie sami oraz plener malarski z partnerem projektu w miejscowości Dziewin.

Działanie dofinansowane zostało ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego centrum Kultury: Bardzo Młoda Kultura 2023-2025. Operatorem regionalnym programu jest Centrum Kultury Agora z Wrocławia.

Przeczytaj również...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *